Tổng Chào

« English »

Đây là trang mạng cá nhân của Trần H. Trung. Thông tin công bố trên trang mạng này dùng cho mục đích lưu trữ và quảng bá những dự án tôi đãđang tham gia.

Nếu ông|bà muốn in lý lịch của tôi ra giấy thì dùng tệp này.

Để cập nhật tin tức mới nhất, hãy dùng kênh Atom.

Chẳng may ông|bà chưa bao giờ nghe đến RSS|Atom, đọc » đây. «

Đây là những dịch vụ trực-tuyến tôi đang vận hành:

Và tôi vẫn đang cung cấp các dịch vụ thương mại:

~*~